Případové studie

V této sekci se můžete inspirovat výběrem 17 příkladů farem z celé Evropy, které představují širokou škálu osvědčených postupů při zavádění inovativních schémat financování v zemědělském odvětví. Prostřednictvím této části získáte nové poznatky díky reálným zkušenostem, přečtete si o problémech farmářů souvisejících s financováním a jejich řešením. Poznatky z reálných zkušeností vás jistě budou inspirovat!

Vybrané případové studie představují pouze malý zlomek všech současných úspěšných příkladů v Evropě. Níže uvedené případy byly vybrány jako celek, aby byla zajištěna, rozmanitost příkladů a situací, a zároveň aby poskytly různé pohledy na to řešení problémů souvisejících s financováním a používáním inovativních nástrojů.

Kromě obecných informací a faktů o konkrétním farmáři a jeho farmě se případová studie zaměřuje také na financování a přístup k financování, a související potřeby odborné přípravy. Výsledky byly strukturovaně shrnuty tak, aby byl znázorněn komplexní obraz zemědělců a použitých finančních nástrojů.

V této části naleznete přepínač, prostřednictvím kterého můžete procházet 17 vybraných farem. Případové studie si můžete filtrovat podle zemí a inovativních produktů financování dle kategorií uvedených v Katalogu. Tato sekce rovněž poskytuje možnost vybrat si případ na interaktivní mapě, kde jsou všechny geograficky znázorněny.

Chcete-li vybrat případové studie podle příslušného inovativního finančního produktu, klikněte přepínačem na seznam a vyberte jednu z možností: družstvo, skupina spotřebitelů, ostatní asociativní formy financování, smlouvy o pronájmu zemědělské půdy, andělský investor (Business Angel), investiční fond, nadace, přímé půjčky, komunitou podporované zemědělství, leasing zvířat nebo crowdlending. Jakmile zvolíte preferovanou možnost, klikněte na tlačítko „VYBRAT“ a mapa i seznam případů zobrazí pouze ty, které souvisejí s vybraným inovativním finančním produktem. Pro návrat zpět ke všem případům klikněte na tlačítko „RESET“.