BE01: Daniël Cromphout

Daniël Cromphout

Kopjezwamu je vlámská městská farmy zabývající se produkcí mikrozeleniny (mladé výhonky zeleniny a bylinek) a hub.

Kopjezwam představuje inovativní model městské multifunkční farmy se zaměřením na lokální produkci. Její obchodní model je postaven na inovativní kombinaci win-win crowlendingu (skupinové půjčky, typ crowdfundingu) a crowdfundingu (skupinové financování).

Daniël Cromphout je jedním z 9 podílníků odpovědných za finanční a obchodní aspekty společnosti. Daniel je bývalý bankéř, který sám sebe definuje jako „moderního zemědělce“, protože pracuje na částečný úvazek ve své vlastní finančně-poradenské firmě, která se zabývá inovativním financováním pro zemědělce. Je netradičním farmářem se silnými podnikatelskými a komunikačními schopnostmi a odbornými znalostmi v oblasti financí.

1. OSOBNÍ ÚDAJE FARMÁŘE

Jméno: Daniël Cromphout.

Rok narození: 1963

Pohlaví: Muž.

Vzdělání: Daniël sám sebe definuje jako „netradičního zemědělce“. Má magisterský titul z oboru překladatelství a pracoval 33 let v bankovním sektoru v KBC.

Zaměstnání: Během práce v bance KBC zabývající se zemědělskými tématy, se Daniël věnoval také oblasti městského zemědělství. Poté opustil KBC a založil poradenskou firmu pro oblast nových obchodních modelů pro městské farmáře, ve které v současné době pracuje na částečný úvazek. Přišel do kontaktu s lidmi z Kopjezwamu, městské farmy produkující houby a tzv. mikrozeleninu, a připojil se k nim jako podílník a „moderní farmář“. Ve společnosti Kopjezwam se Daniël stará zejména o finanční aspekty a obchodní stránku. Na otázku, zda ho lze definovat jako farmáře, odpovídá: „Co je to farmář? Z mého pohledu je Kopjezwam farmou, protože vyrábíme primární produkty (houby, mikrozeleninu) a já sám jsem součástí zemědělského podniku. Jsme tedy farmáři. Samozřejmě, pokud se podíváte na tradičnější definici farmářů, pak by někdo řekl, že nejsem farmář. Podle mého názoru je moderní zemědělec podnikatel“.

2. INFORMACE O FARMĚ

Umístění farmy: Společnost Kopjezwam má jednu farmu v Bruggách (Sint-pieterskaai) a v současné době otevírá druhou v Lovani (Molens Van Orshoven).

Rozloha farmy v ha: Farma Kopjezwam má produkční plochu kolem 20 m2 uvnitř průmyslových budov.

Popis farmy: Kopjezwam je městská farma produkující mikrozeleninu a houby. Kopjezwam je založena na modelu podílníků: má 9 podílníků, z nichž každý na farmě pracuje pouze na částečný úvazek (Daniël pracuje také jako konzultant).

Spolu s výrobou primárních produktů nabízí Kopjezwam výběr zpracovaných produktů, jako jsou houbové hamburgery. Obchodní model společnosti je založen na strategii vyrábět lokálně, pouze pro trh v Bruggách. Výrobky se většinou prodávají přímo spotřebitelům a také místním a speciálním obchodům, kavárnám a restauracím.

Jelikož Kopjezwam nabízí přímý prodej, lze ji definovat jako multifunkční farmu. Spolu s nabídkou kvalitní produkce plánují zahájit organizaci školení/didaktických aktivit, jako jsou workshopy o výrobě, městském zemědělství a vaření.

3. FINANCOVÁNÍ A PŘÍSTUP K FINANCÍM

Farma Kopjezwam byla založena před 5 lety. Pracuje s inovativním finančním modelem a opírá se o kombinaci crowdlendingu (skupinového půjčky, typ crowdfundingu) ve formě win-win a crowdfundingu (skupinové financování). Win-win je motivační nástroj vytvořený vlámskou vládou. Jedná se o formu crowdlendingu, kde obvykle přátelé nebo členové rodiny půjčují peníze na projekty (nebo start-upy). Věřitelé poskytnou své peníze, ale nepřijímají žádné akcie společnosti a dlužníci musí peníze s velmi nízkými úrokovými sazbami pravidelně splácet. Velkou výhodou pro investory při zapojení do financování mladých podniků je, že jim vláda poskytuje záruky a úlevy na daních. Investor může například získat 30 % nebo 40 % návratnost investice.

Ve společnosti Kopjezwam plánují využít k získání peněz a rozšíření sítě investorů do jejich projektu crowdfundingu. Farmáři z Kopjezwamu nicméně upřednostňují crowdlending a win-win, protože na rozdíl od crowdfundingu zůstávají jedinými podílníky, aniž by museli dávat podíly společnosti.

Daniël říká: „Nejlepší je vytvořit finanční mix, jako je kombinace crowdfundingu, crowdlendingu (tj. win-win ve Vlámsku) a klasické bankovní půjčky. Takové financování je těžké nabízet, je opravdu velmi individuální a je třeba ho přizpůsobit konkrétnímu případu“. Podle Daniëla je opravdu důležité mít dobrý podnikatelský plán, přesvědčivý příběh a silnou síť poradců, kteří projektu skutečně věří. Podle jeho názoru nestačí vyrábět kvalitní výrobky: „Problém mnoha tradičních zemědělců je v tom, že mají dobré produkty, ale vše vidí příliš mnoho z pohledu farmáře, a nikoli z pohledu podnikatele.“

Daniël si myslí, že inovativní kombinace financování společnosti Kopjezwam byla úspěšná a dodává, že „bez kombinace financování by Kopjezwam neexistoval, taková je realita. Tradiční banka se dívá jen do minulosti a vyžaduje mnoho záruk “.

Hlavními přínosy této inovativní finanční kombinace je a) snížení rizik, b) zvýšení příjmů – protože zemědělci mají více peněz na investice s velmi nízkými úrokovými sazbami a c) vytvoření sítě investorů.

V tomto ohledu Daniël zdůrazňuje: „Když někdo investuje do Kopjezwamu, věří tomu a mluví o tom: není pouze investorem, ale i tzv. ambasadorem“. Kopjezwam velmi intenzivně komunikuje se svými investory prostřednictvím informačního zpravodaje a nebo otevřené výzvy přijet do Brugg a ochutnat produkty.

Pokud jde o plány do budoucna, Daniël chce podnikání rozšířit a vytvořit podobné společnosti v dalších belgických městech. Chtějí také prozkoumat aspekty udržitelnosti (např. žádný odpad, nulový dopad na životní prostředí, používání elektrických kol) a chtějí komunikovat o potenciálu zemědělské výroby ve městech.

„Dobře se informujte. Přemýšlejte o svém příběhu: jaký je váš příběh jako farmáře? Jakým způsobem pracuji, jaký je můj jedinečný způsob produkce? Jak mohu někoho přesvědčit, aby investoval do mého podnikání? Zaměřte se na svůj příběh! Pokud řeknete: „Mám udržitelnou produkci“, musíte ukázat, proč a jak, vložte odpověď do svého příběhu!“

4. VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY A ZÁVĚR

Zkušenosti ze vzdělávání a mezery: Daniël neabsolvoval žádné zvláštní školení pro správu farmy, ale v jeho případě byla velmi užitečná pracovní zkušenost z oblasti financí. Kromě toho, je v jejich společnosti Kopjezwam jedním z podnílníků i učitel ze zemědělské školy, takže zvláštní školení nebylo zapotřebí.

Podle jeho názoru jsou hlavními kompetencemi, které v práci potřebuje, klasické kompetence podnikatele: „Musíte vyrábět dobré výrobky a potřebujete lidi, kteří mohou výrobky prodávat. Dobrý podnikatel nemůže dělat všechno sám, ale ví, co dokáže dělat dobře a kde potřebuje spolupráci. Zemědělec potřebuje správný obchodní model. Pouze výroba nestačí. “

Závěrečné úvahy: Klíčové slovo shrnující tuto případovou studii je „inovace“.
Kopjezwam je netradiční farma (městská, lokální, multifunkční, s oběhovým managementem) s inovativním modelem financování (kombinace crowdlendingu ve formě win-win a crowdfunding).

Daniël Cromphout ztělesňuje tohoto inovativního ducha: je to moderní farmář na částečný úvazek pracující se schopnostmi profesionálního finančního poradce, akcionář a podnikatel. Je si vědom tzv. společenských výzev (například v oblasti životního prostředí) a věnuje se vývoji řešení. Jeho plány do budoucna v Kopjezwamu jsou další prozkoumání potenciálu oběhového managementu (např. zero waste neboli bezodpadová produkce) a investice do více aspektů udržitelnosti v celém dodavatelském řetězci. Nakonec má Kopjezwam široké „politické“ poslání: přesvědčit osoby s rozhodovací pravomocí a veřejnost o potenciálu zemědělské výroby ve městech.