IT03: Gianfranco Maltese

Gianfranco Maltese

Příběh této rodiny začal na Sicílii v 19. století, pět generací nazpět.

Rodina Maltese byla přezdívána „I cardeddra“, což v nářečí označuje vytrvalý plevel. Tato přezdívka byla přičítána jejich předkyni, vdově, která ztratila tři manžely v různých válkách. Žena tak zůstala na provoz farmy a starost o 13 dětí sama. Po její smrti se o pozemky staraly postupně čtyři generace rodiny, až po dnšního majitele Gianfranca, který ze svého koníčku udělal svou práci, stal se enologem (odborník na víno) a obnovil pěstování některých starých odrůd vinné révy.

S Gianfrancem spolupracuje celá rodina (jeho otec Nino pracuje na vinici, matka Maria má na starost kuchyni a sestra Linda je odpovědná za správu, komunikaci a marketing). Znalosti a využití sociálních sítí, crowdfundingu (skupinové financování) a marketingových nástrojů učinily z Gianfranca vzor pro ostatní zemědělské producenty v této oblasti.

1. OSOBNÍ ÚDAJE FARMÁŘE

Jméno: Gianfranco Maltese.

Rok narození: 1984.

Pohlaví: Muž.

Vzdělání: Střední škola (s diplomem vinaře).

Zaměstnání: Farmář a mezinárodní hodnotitel vína.

2. INFORMACE O FARMĚ

Umístění farmy: Marsala, Contrada Tabaccaro.

Rozloha farmy v ha: 13.9 ha + 1.1 ha (ve vlastnictví jeho matky).

Popis farmy: Rodina Maltese zahájila provoz farmy roku 1800. Farma se nachází na západní straně Sicílie v kopcovité oblasti na dohled od moře. V roce 2004 převzal farmu Gianfranco a začal znovu vysazovat původní odrůdy vína (Perricone, Damaschino, Nave, Catanese Bianca). Jeho přístup byl založen na vizi rodinného hospodaření se zaměřením na certifikované ekologické zemědělství, biodiverzitu, uzavření dodavatelského řetězce od hroznů po lahve, růst farmy podporovaný exportem, doplnění hlavní produkce pěstováním zeleniny), oliv (extra panenský olivový olej z odrůdy Biancolilla) a starých odrůd obilovin (pšenice Durum, Russello a Timilia a pšenice, Maiorca a Maiorcone). Produkty jsou nabízeny přímo na farmě i online pomocí e-shopů (jako jsou e-Bay a Amazon) i do zemí jako Japonsko, Rakousko a Nizozemsko. Tyto zkušenosti sdílel i s dalšími mladými zemědělci a jejich spolupráce přispěla v roce 2019 k otevření dvou obchodů – jednoho v Bruselu a druhého v Nizozemsku, které jsou bohužel současné době uzavřené kvůli krizi způsobené Covidem-19.
Webové stránky http://tenutamaltese.blogspot.com/

3. FINANCOVÁNÍ A PŘÍSTUP K FINANCÍM

Většina získaných finančních prostředků pocházela z podpory vinařského sektoru financované v letech 2013–2014 Ministerstvem zemědělství, výživy a životního prostředí (MiPAAF), dále podpory zaměřené na udržitelnost a oběhovou (cirkulární) ekonomiku (2013–2014) a z programu pro Společnou organizaci trhu (2016–2017). Zbytek financoval majitel sám a pomocí crowdfundingu.

Myšlenka zahájit crowdfundingovou kampaň vycházela ze zkušeností z výstavy Expo 2015 v Miláně v rámci iniciativy „Vivaio delle idee“ (Inkubátor nápadů), jejímž cílem bylo přiblížit lidem vztah k půdě. Gianfranca napadlo vytvořit spojení mezi ním a jeho zákazníky spuštěním crowdfundingové kampaně s názvem „Adopt a vine“. Tímto způsobem se snažil přilákat lidi ke sponzoringu jedné nebo více rostlin/vinic, přičemž mohli sledovat jejich růst až po sklizeň hroznů, výrobu vína, zrání a přepravu lahví. Součástí crowdfundingové kampaně byla i pozvánka na návštěvu farmy/vinice, s možností ubytování a ochutnávky vín spolu s farmářskými produkty, připravených dle starých receptur. Po své první zkušenosti s crowdfundingem Gianfranco kontaktoval skupinu odborníků na fundraising (získávání finančních prostředků) a e-shopy z platformy Biorfarm (www.biorfarm.com), která sdružuje farmáře z celé Itálie, představuje zákazníkům jejich příběhy a prodává jejich produkty prostřednictvím crowdfundingové kampaně s názvem „Adoptujte nebo darujte strom“. V tomto případě jsou konečnými produkty vinné révy rozinky z různých druhů révy. Předplatitel obdrží certifikát s obrázkem vinné révy a jeho jménem a může sledovat dodávku svého produktu.

„Výroba jedinečného produktu a vítězství na trhu je náročným úkolem, jež začíná půdou, ekosystémem, výběrem odrůdy a výrobního procesu. Aby se produkt stal dobře známým, musí ale být správně prezentován a propagován. Znalost a použití stávajících technologií, stejně jako možností financování vašeho podnikání jsou proto zásadní. Je také klíčové mít strategického poradce, který vám pomůže navrhnout vhodnou obchodní strategii. Obecné rady všem zemědělcům lze shrnout takto: 1) vycházet z tradice a biodiverzity, najít inovativní kvalitní produkt; 2) zůstat propojen se světem a udržovat kontatkt se svými zákazníky a příznivci; 3) realizovat své nápady a vize prostřednictvím inovativního financování, jako je crowdfunfing se zaměřením na formy soukromého kapitálu.“

4. VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY A ZÁVĚR

Zkušenosti ze vzdělávání a mezery: Gianfranco vycházel ze svého zájmu o půdu, vinařství, management a ekonomiku podniku, zemědělskou techniku a mechaniku, znalosti o dodavatelských řetězcích a řízení kvality.

Všechny tyto kompetence jsou z jeho pohledu pro správu farmy zásadní.

Chtěl by prohloubit své znalosti komunikační strategie a anglického jazyka a pokračovat ve studiu vinařství.

V mnoha zemích existují hnutí zemědělců, která přispívají k znovuobjevení starých odrůd a zvyšují kvalitu produktů.

Z tohoto pohledu lze víno považovat za dobrý příklad lokální produkce potravin v těsné návaznosti na kulturní dědictví.

Myslet globálně a jednat na místní úrovni je trendem ekonomicky a ekologicky udržitelnějšího zemědělství a dobrým cílem pro všechny mladé zemědělce.

Závěrečné úvahy: Gianfranco je podnikatel samouk, který ale využil zkušenosti svých předků např. svého dědečka, jež byl též enolog a poskytl mu cenné rady. Tato doporučení byla také zásadní pro to, aby se Gianfranco otevřel světu a získal titul mezinárodního hodnotitele vína. Z této perspektivy může pochopit vývoj světa vína.

Školení, která absolvoval i jeho praktické zkušenosti se týkají hlavně managementu farmy, marketingu a zemědělských a potravinářských technik ve vinařství.

Poradenství v oblasti managementu a maketingu obdržel od obchodní komory a ICE (Italského institutu pro zahraniční obchod) a technické poradenství od vinařů.

Gianfranco silně doporučuje vybrat si správného poradce pro vytvoření vaší strategie.

Dále si také myslí, že by vhodným strategickým příspěvkem z evropských politik k místnímu rozvoji venkova mohlo být financování zemědělských projektů prostřednictvím výzvy k podávání návrhů, které nejsou podmíněny konkrétními kategoriemi investic, ale pouze obecnými kritérii, jako je udržitelnost, snižování uhlíkové stopy a oběhová ekonomika.

Neformální studium prostřednictvím sítě zemědělců a sdílení zkušeností, znalostí a schopností vidí jako stejně důležité jako formální školení. Gianfranco se aktivně podílí na některých projektech jako je Biorfarm, digitální podnikání, start-up „I nuovi mille“ založený na udržitelném rozvoji venkova a nákupní skupiny založené na komunitě (GAS), Le galline felici (Šťastná kuřata) a L ‘ alveare che dice si (Úl, který říká ano).