ErasmusProjeCt
LOGO_FARMINFIN
Vítejte na vzdělávací platformě FARMINFIN. Cílem našich vzdělávacích materiálů je vybavit zemědělce znalostmi, dovednostmi a kompetencemi k zavádění inovativních způsobů financování, které jsou adekvátně přizpůsobeny jejich vlastnímu podniku, podnikatelskému přístupu a osobním podmínkám. S FARMINFINem budete schopni porozumět inovativnímu financování a využívat ho!
ErasmusProjeCt
LOGO_FARMINFIN
Vítejte na vzdělávací platformě FARMINFIN. Cílem našich vzdělávacích materiálů je vybavit zemědělce znalostmi, dovednostmi a kompetencemi k zavádění inovativních způsobů financování, které jsou adekvátně přizpůsobeny jejich vlastnímu podniku, podnikatelskému přístupu a osobním podmínkám. S FARMINFINem budete schopni porozumět inovativnímu financování a využívat ho!

Pokyny

Pokyny pro používání vzdělávací platformy: Projekt FARMINFIN poskytuje zemědělcům znalosti, dovednosti a kompetence k zavádění inovativních prostředků financování přizpůsobených na míru jejich vlastní farmě, podnikatelskému přístupu a vlastním podmínkám.
.

PRAKTICKÉ OBLASTI

 

Souhrnná zpráva

Tato zpráva je úvodním dokumentem, který vás seznámí s aktuální situací v oblasti inovativního financování rodinných farem v Evropě.

Katalog

Katalog se skládá z praktického seznamu příkladů, které vám pomohou pochopit škálu možností, jež nabízí inovativní financování.

Případové studie

Můžete se inspirovat výběrem 17 příkladů dobré praxe ve využití inovativních systémů financování v zemědělském sektoru.

Vzdělávací moduly

Teoretický obsah byl rozdělen do 5 vzdělávacích modulů s úvodním a závěrečným testem s vlastním vyhodnocením.

Cílem vzdělávací platformy je:

  • Poskytnout volně přístupný vzdělávací program, který zemědělce vybaví potřebnými kompetencemi pro zavádění inovativních způsobů financování přizpůsobených jeho vlastnímu hospodářství, podnikatelskému přístupu a osobním podmínkám.
  • Podpořit profesionální zacházení zemědělců s inovativními způsoby financování.
  • Posílit ekonomickou a sociálně-ekonomickou životaschopnost rodinných farem.
  • Přinášet přidanou hodnotu pro rozvoj venkova.

PROJEKTOVÍ PARTNEŘI