CZ03: Radmila Líkařová

Radmila Líkařová

Koňská farma Radmily Líkařové se nachází v jižních Čechách. Spolu se svou rodinou se zde věnuje chovu koní. V rámci svého jezdeckého klubu Dolli s dlouholetou tradicí se zabývá organizací letních táborů s koňmi a jezdeckých kurzů, vozajstvím, výcviku koní a hipoterapií. Některé z těchto aktivit byly podpořeny z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Příjem farmy pochází hlavně z chovu koní a rostlinné produkce. Vzhledem k jedinečné architektuře historických hospodářských budov získala Radmila finanční prostředky od Ministerstva kultury, které použila na jejich renovaci. Paní Líkařová převzala farmu od svého otce, který obdržel podporu určenou pro Předčasné ukončení zemědělské činnosti z Evropských fondů pro rozvoj venkova.

1. OSOBNÍ ÚDAJE FARMÁŘE

Jméno: Radmila Líkařová.

Rok narození: 1969.

Pohlaví: Žena.

Vzdělání: Radmila obdržela výuční list v oboru bižuterie. Absolvovala rekvalifikační kurz pro farmáře a získala různá osvědčení o chovu a výcviku koní.

Zaměstnání: Farmářka.

2. INFORMACE O FARMĚ

Umístění farmy: Zálší 3, Veselí nad Lužnicí 391 81.

Rozloha farmy v ha: 71,07 ha (vlastní 28,5 ha; pacht 42,57 ha)

Popis farmy: Koňská farma Radmily Líkařové a jejího manžela je rodinnou farmou s dlouholetou tradicí. Příbuzní z otcovy strany byli mnoho let chovateli dobytka a koní. Radmila převzala farmu od svého otce v roce 2003 a od té doby dále rozvíjela již započatý chov koní a související aktivity, jako jsou letní tábory, jezdecké kurzy a školení, hipoterapie atd.

Rodina se také zabývá rostlinnou výrobou. Pěstují ječmen, oves, pšenici a řepku olejnou, přičemž plodiny prodávají přímo z farmy. Rostlinná produkce jim tak poskytuje dodatečný příjem. Podílejí se na organizaci různých místních akcí a soutěží s koňmi. Dnes jsou Radmila a její manžel jedinými zaměstnanci na plný úvazek na farmě, během sklizně však na pomoc přicházejí jejich syn, zeť a farmáři z okolí.

3. FINANCOVÁNÍ A PŘÍSTUP K FINANCÍM

Díky přetrvávajícímu zájmu veřejnosti o aktivity spojené s koňmi je celková finanční situace farmy stabilní. Je ale třeba říci, že chov koní je spíše srdeční záležitostí a nelze jej provozovat s vidinou zisku. V případě plodin závisí jejich příjem hodně na aktuálním počasí, výnosech a tržní ceně.

V procesu generační obměny získal Radmilin otec podporu pro Předčasné ukončení zemědělské činnosti z Programu rozvoje venkova. Tato dotace ho motivovala předat farmu své dceři a pomohla překonat finanční potíže.

Radmila také prostřednictvím místní akční skupiny požádala o dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na financování dětských letních táborů. Tato podpora jim pomáhá pokrýt náklady na letní tábory a zpřístupnit je tak vyššímu počtu dětí.

Velkou finanční pomocí byla také dotace získaná od Ministerstva kultury v roce 2019, která byla využita na renovaci památkově chráněných hospodářských budov s jedinečnou architekturou typickou pro jižní Čechy.

V budoucnu se plánují věnovat stávajícím aktivitám a doufají v předání farmy svým nástupcům.

„Domnívám se, že v případě menších rodinných farem je velmi důležitá, ne-li nezbytná, diverzifikace. A právě při rozšiřování činností na farmě, které mohou být I nezemědělského charakteru, se otevírá řada nových možností financování těchto aktivit, a to z jiných oblastí, jakými jsou např. cestovní ruch, školství, kultura atd.“

4. VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY A ZÁVĚR

Zkušenosti ze vzdělávání a mezery: Kromě rekvalifikačního programu pro farmáře a osvědčení o chovu koní neobdržela Radmila žádné zvláštní školení pro správu farmy. Velkou výhodou ale jednoznačně byly selské geny, které zdědila po svých předcích, a také láska ke koním a pozitivní vztah k sedlačině. Velkou pomocí pro ni představuje manžel a celá její rodina, která ji podporuje ve všech jejích činnostech. Věří, že zdravý rozum, vytrvalost a vášeň pro práci jsou nejdůležitější věci pro úspěšné podnikání v zemědělství.

Závěrečné úvahy: Dotace, kterou získal její otce na předčasný odchod do důchodu jim velmi pomohla při zahájení zemědělského podnikání. Radmila by si přála, aby tento dotační program nebyl v České republice ukončen. Důležitým aspektem ve finančním managementu jsou také prostředky získané mimo oblast zemědělství. Radmila má zatím dobré zkušenosti a je s nimi velmi spokojená. Ačkoli proces podávání žádostí není vždy snadný a někdy vyžaduje odborné poradenství, ve většině případů získala podporu bez dalších problémů.

Na druhou stranu nikdy neuspěla s velmi komplikovanou žádostí o dotaci na zemědělské stroje a vždy čelila problémům s investicemi.

Pro své obchodní potřeby někdy využívají právní a jiné poradenství poskytované Asociací soukromého zemědělství ČR, kde jsou dlouholetými členy.

Za velmi důležité považuje být stále aktivní ve svém oboru, ale zároveň sledovat i zajímavé nápady a trendy z jiných oblastí, které by se daly aplikovat a propojit i s jejím podnikáním. Zkrátka – být stále otevřená novým výzvám.