DE04: A. a F. Wetzlar

Amelie and Franziska Wetzlar

Amelie a Franziska Wetzlarové provozují ovčí farmu s výrobou mléčných produktů v Pimpinelle v Oderbruchu, která se nachází přímo na řece Odře. Na farmě chovají stádo ovcí plemene Krainer Stein.

Ovčí mlékárna se nachází ve třech budovách. Zde probíhá dojení a zpracovává se čerstvé ovčí mléko na různé ručně vyráběné ovčí sýry, jogurty a tvaroh. Výrobky jsou prodávány prostřednictvím bio obchodů v regionu a v berlínském obchodu se sýry.

Pro manažery farmy neznamená udržitelnost pouze nejkratší možné cesty a důslednou ekologickou výrobu a zpracování, ale také využívání tzv. oběhového managementu. To zahrnuje rozsáhlou pastvu zvířat, vlastní produkci sena, spolupráci a vzájemnou podporu s blízkými malými farmami, řízení úspory energie a zdrojů. Rozumné použití co největšího počtu recyklovatelných materiálů a vedlejších produktů uzavírá cyklus výroby a využití zdrojů na farmě. Kromě sýrů a mléčných výrobků proto sortiment zahrnuje také jehněčí maso, klobásy, kůži a vlnu a další výrobky z vlastní výroby.

V roce 2019 byla postavena nová stodola, částečně financovaná prostřednictvím úspěšné kampaně skupinového financování (tzv. crowdfunding – je způsob financování, při kterém větší počet jednotlivců přispívá menším obnosem k cílové částce požadované pro realizaci předmětu financování).

1. OSOBNÍ ÚDAJE FARMÁŘE

Jméno:: Amelie and Franziska Wetzlar.

Rok narození: 1979/ 1977.

Pohlaví: Žena/ Žena.

Vzdělání: Amelie a Franziska Wetzlarové jsou vyškolené jako pastýřky a chovatelky ovcí a od roku 2011 společně provozují mléčnou ovčí farmu Pimpinelle.

Zaměstnání: Farmářky na plný úvazek.

2. INFORMACE O FARMĚ

Umístění farmy: Ovčí farma, Amelie & Franziska Wetzlar GbR, Lindenstraße 20, 15320 Quappendorf.

Rozloha farmy v ha: 15.5 ha.

Popis farmy: Ovčí farma s výrobou mléčných produktů se zaměřuje na chov ovcí, který v současné době zahrnuje přibližně 60 zvířat i s jehňaty.

Plemeno Krainer Steinschaf je mléčné plemeno ovcí z Alp a bylo dovezeno přímo ze země původu, tedy Slovinska. Je to velmi staré, robustní a odolné plemeno a je jedním z plemen ovcí, které jsou nejvíce ohroženy vyhynutím. Farma tak přispívá k jejich zachování.

Jehňata jsou chována se svými matkami. To znamená, že pijí od svých matek, dokud nejsou dost stará na to, aby mohla sama přijímat potravu.

Ve stádu jsou zastoupeny všechny barvy, od černé přes skvrnitou až po bílou. Pro podnikatelky je důležité, aby zvířata byla zdravá a odolná k různému počasí při zachování vysoké kvality produkce mléka.

Zvířata jsou tak po většinu roku na pastvinách, a to jak ve dne i v noci.

Pouze v zimních měsících od prosince do března jsou zvířata chována v nově vybudované stodole. Během této doby jsou kromě lučního sena krmena výhradně obilím a šťavnatým krmivem z ekologických farem z regionu. I zde je pro Amelii a Franzisku Wetzlarové důležité napojení na blízký region.

Trvalé travní porosty jsou obhospodařovány pasením ovcí. Udržitelné řízení pastvin pomáhá denně poskytovat zvířatům dobré základní krmivo.

Farma je členem skupin „Arbeitsgemeinschaft Krainer Steinschafe“ a „Schafzuchtverband Berlin Brandenburg e.v.“, které se zaměřují na podporu chovu plemene Krainer Steinschaf a plemene ovcí.

Mlékárna s výrobou ovčích produktů funguje od roku 2012. Nachází se v bývalé pekárně a prádelně, zrekonstruované zděné budovy z roku 1920. Na 80 metrech čtverečních se zpracovává vlastní ovčí mléko na různé sýrové speciality, jogurt a tvaroh. Na střeše ovčí mlékárny se nachází termální solární systém, který v létě pokrývá většinu potřeby teplé vody v mlékárně.

3. FINANCOVÁNÍ A PŘÍSTUP K FINANCÍM

Amelie a Franziska Wetzlarové chovaly do roku 2019 svých 60 ovcí i s jehňaty ve staré stodole, která nenabízela dostatek prostoru a zejména neměla dostatečné zastřešení. Jejich cílem bylo ukončit chov ovcí v zimě v těchto starých stájích a vytvořit vzdušnější a lehčí stodolu s vyhřívanými napáječkami a s výrazným snížením pracovní zátěže. Počítali s náklady okolo 100 000 eur. Byly jim přislíbeny dotace a soukromé půjčky na stavbu stáje. Skupinové financování měl pokrýt mezeru ve financování ve výši 20 000 eur.

Dne 10. dubna 2019 zahájily podnikatelky veřejnou sbírkovou kampaň prostřednictvím online platformy pod heslem „Stavíme stáj pro ovce“. Každý příznivec mohl buď darovat libovolné množství peněz, nebo si za určitou hodnotu vybrat děkovný dárek. Čím vyšší částka byla, tím větší byla odměna z farmy. Ti, kteří financovali kompletní stáj pro zvíře, tj. částka 385 eur, dostali jako dárek přenocování na farmě včetně sýrové snídaně jako poděkování, nebo si mohli vybrat ovci, které poskytli útočiště a dostat na oplátku „její“ portrét. U menších částek byly formou dárku např. sýry, výlety na farmu nebo ovčí vlna. Jako další forma poděkování byl nabídnut dárcům kurz výroby sýrů.

Kampaň skupinového financování probíhala do 26. května 2019. Od 202 podporovatelů bylo získáno celkem 21 514 eur – kampaň byla tedy úspěšná a bylo možné financovat výstavbu. Zároveň bylo uděleno konečné stavební povolení, takže stavba mohla na podzim 2019 začít a zvířata se mohla v zimě přestěhovat do nové stodoly.

Crowdfunding pomohl:

  • Získat prostředky na provoz farmy;
  • Udržení si zákazníků a nalezení nových;
  • Další vnější dopad a pozornost.

Obě podnikatelky jsou velmi spokojené s tím, čeho dosáhly. Díky skupinovému financování Amelie a Franziska Wetzlar získaly nejen peníze, které potřebovaly k vybudování stáje, ale získaly také skutečné příznivce svého projektu.

Cílem podnikatelek je nabízet vysoce kvalitní biopotraviny do regionu Oderbruch a do Berlína a to podle hesla;

„Dobré jídlo udržuje tělo a duši pohromadě!”

„Pokud se snažíte získat finance prostřednictvím skupinového financování doporučujeme dobrou přípravu a vedení kampaně. Crowdfundingová kampaň není jednoduchá. Musíte přesvědčit lidi, proč by měli zrovna váš projekt podpořit. Váš projekt musí nabízet skutečnou přidanou hodnotu pro jednotlivce, životní prostředí nebo společnost, a to musí být vyjádřeno krátkým a jasným způsobem…“

„Důležitým faktorem úspěchu pro nás obecně – z obchodního hlediska i pro financování projektu – bylo a je přesvědčení a idealismus, s nímž budujeme naši farmu. Lidé si rychle všimnou, zda si někdo stojí za tím, co dělá, nebo zda se vám něco jen tzv. „prodává“. Buďte „skuteční“ a postavte se za své přesvědčení!“

4. VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY A ZÁVĚR

Zkušenosti ze vzdělávání a mezery: Důležitými dovednostmi v této profesi je fyzická a duševní výdrž a sebereflexe. Výslovným cílem podnikatelek je nabízet vysoce kvalitní produkty a biopotraviny do regionu Oderbruch a do Berlína.

Zaměřují se na plnou udržitelnost a regionálnost produktů a marketingu.

Celkově a také v rámci vztahu vytvořeného prostřednictvím skupinového financování se obě manažerky farmy zaměřují na otevřenost, spolupráci, transparentnost a komunikaci.

Kromě provozních a technických požadavků jsou tyto dovednosti faktory úspěchu pro podnikání při vytváření kontaktů se zákazníky, obchodními partnery a místní komunitou.

Závěrečné úvahy: Ovčí farma Pimpinelle je inovativním příkladem alternativního přístupu k financování pro farmáře. Farma využila skupinové financování k financování stavby otevřené stáje.

Základem pro oslovení a přesvědčení více než 200 lidí je vysoký standard kvality při jednání s lidmi, přírodou a zvířaty, stejně jako velká transparentnost vůči vnějšímu světu a radost z komunikace a vztahů se zákazníky.

Amelie a Franziska Wetzlar jsou kreativní a rády experimentují a obě sdílí vášeň pro zemědělství, jež přenášejí také do svého prostředí.

V tomto ohledu bylo skupinové financováni vhodným nástrojem k získání finanční podpory a zároveň k vytváření a šíření povědomí o vlastních produktech a o udržitelném zemědělství obecně.