ES03: Alicia Fernández

Alicia FernÁndez

Alicia je polokočovná pastýřka ovcí ze Sierra de Segura (Jaén). Rozhodla se pustit se do procesu generační obměny jejich rodinného podniku, který zvolila jako formu samostatné výdělečné činnosti, která by jí zajistila stabilní zaměstnání. K nastartování tohoto procesu se přihlásila do programu Zahájení činností mladých zemědělců z Evropského Programu rozvoje venkova (PRV). Okolnosti spojené s pandemií COVID ji přinutily hledat další finanční nástroje, jako jsou smlouvy o převodu intenzity chovu hospodářských zvířat, které jí umožnily získat čas a zaručují výrobní kapacitu jejího chovu. Jejím přáním do budoucna je rozšířit chov také o nové druhy zvířat a vytvářet pracovní místa. Za tímto účelem již plánuje svůj projekt modernizace.

1. OSOBNÍ ÚDAJE FARMÁŘE

Jméno: Alicia Fernández.

Rok narození: 27 let.

Pohlaví: Žena.

Vzdělání: Bakalářský titul v oboru Administrace a management. Školení v oblasti chovu hospodářských zvířat prostřednictvím kurzu pro mladé začínající zemědělce.

Zaměstnání: Extenzivní chov ovcí plemene Segureña se sezónními přesuny tzv. transhumance (kočovnictví, pastevectví). Pracuje na volné noze na plný úvazek.

2. INFORMACE O FARMĚ

Umístění farmy: Alicia má jako pastýřka v provincii Jaén 3 pastviny: zimní pastvinu v Navas de San Juan (250 ha) a 2 letní pastviny, z nichž jedna patří ke společným pastvinám spravovaným organizací SAT v Santiagu Pontoons a další soukromé pastviny v La Puebla de Don Fadrique.

Rozloha farmy v ha: Více než 400 ha pastvin.

Popis farmy: Po ukončení vysokoškolského studia Alicia nenašla pracovní stabilitu, ale její otec jí nabídl převzetí části jeho chovu ovcí. V té době byly zveřejněny granty na zahájení činnosti mladých zemědělců a rozhodli se proto začít s procesem generační obměny a založení vlastní farmy.

Alicia koupila část hospodářských zvířat svého otce a uzavřela smlouvy o pronájmu pastvin. Věnuje se extenzivnímu chovu ovcí plemene Segureña způsobem tzv. transhumantního pastevectví a v současné době je v procesu ekologické certifikace. Produkci prodává prostřednictvím sdružení (Coosegur), které zaručuje jehněčímu masu certifikáty kvality a pro její členy vyjednává nejlepší marže.

Část obhospodařovaných pastvin byla pronajata od soukromníků a další část je společná pastva (veřejná). Za tímto účelem je Alicia členem organizace SAT (Sociedad Andaluza de Transformación), která sdružuje mnoho chovatelů dobytka a umožňuje jim přístup k veřejným nabídkám koncesí (oprávnění na využívání) na pastviny. Tato forma sdružení je zásadní, bez ní by zemědělci nebyli schopni přistupovat k finančním prostředkům individuálně, SAT jim radí při provádění smluv, správě oblastí a distribuci oprávnění k platbám ze SZP, které jim náleží.

3. FINANCOVÁNÍ A PŘÍSTUP K FINANCÍM

Za účelem vytvoření a správy svého chovu Alicia využila různé formy financování. Příležitost začít s podnikáním vyplynula z přání jejího otce zahájit proces generační obměny, který byl umožněn díky otevření programu pro mladé zemědělce z PRV.

Podpora z tohoto programu byla zásadní, ale Alicia měla na pokrytí části plateb také své vlastní prostředky. Jednou z největších obtíží dotačního programu je rozdělení dotace do několika splátek, což ztěžuje platbu za nákup hospodářských zvířat. Proto v kupních smlouvách rozdělili platbu za zvířata do 3 plateb a přizpůsobili je termínům příjmu podpory z programu.

Alicia chce zvětšit své stádo navýšením počtu zvířat a rozšířením o další druhy, zejména skot. Za tímto účelem od začátku počítala s pronájmem větší plochy pastvin s cílem v budoucnu koupit další hospodářská zvířata. Situace s pandemií COVID omezila možnost růstu v průběhu roku 2020, a tak pro své nevyužité pastviny musela najít jiné využití, aby nebyl ohrožen nárok na výplatu dotací z důvodu nadměrné plochy a nedodržení minimálního zatížení ploch zvířaty.

Takto vznikla smlouva o převodu intenzity chovu hospodářských zvířat (administrativní i skutečný přesun zvířat) – smlouva, ve které Alicia dává pastviny k dispozici k pastvě hospodářských zvířat jiného zemědělce. Takto Alicia obdrží dokument o přenechání pastvin, což jí umožňuje odůvodnit nárok na platbu ze SZP na přebytečnou plochu bez potřebné intenzity chovu. Nejkomplikovanější částí této operace byl byrokratický proces odůvodnění plateb, který vzhledem k inovativní povaze tohoto typu smlouvy s mnoha požadavky a několika fázemi ověřování vyžadoval technické poradenství.

„Vzhledem k našim finančním možnostem a podmínkám vyplývajícím z pandemie COVID nám převod intenzity chovu hospodářských zvířat poskytl čas a přinesl výhody oběma stranám. V mém případě nám to vzhledem k riziku ztráty nároků na platby ze SZP umožňuje jejich odůvodnění zaručující provozní příjem na nadbytečné pastviny, které jsme měli.“

4. VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY A ZÁVĚR

Zkušenosti ze vzdělávání a mezery: Podle Alicie jsou kurzy pro začínající mladé zemědělce zaměřeny na získání technických znalostí, které usnadní zvolenou činnost, a také na získání znalostí pro podání žádosti o veřejnou dotaci (pro zahájení činnosti/modernizaci). Ačkoli jsou na kurzech probírány nástroje pro správu podnikání jako je účetnictví, není probrána řada možností financování, které mohou být nezbytné pro budoucí fáze obchodního růstu.

V tomto smyslu se Alicia domnívá, že je nutné tyto aspekty rozvíjet prostřednictvím dalších programů. Bylo by zajímavé vědět, jak vyhodnotit potřeby vlastníka provozu a určit, které investice jsou nezbytné. Důležité je naučit se, jak vyhodnotit, které investice jsou vhodnější v závislosti na každé fázi podnikání, znát finanční nástroje, vědět, která možnost financování je nejlepší, vytvořit podnikatelský plán a vědět, jak ho obhájit před ostatními investory. To jsou také oblasti znalostí, které by mohly vytvářet přidanou hodnotu.

Za tímto účelem by školení mělo být praktické a mělo by zahrnovat znalosti účetnictví a správu daní, tok příjmů a výdajů, registrace dokumentů, finanční plánování, hodnocení investic, generování ukazatelů atd.

Závěrečné úvahy: Alicia kombinovala různé formy financování. Za prvé, její plán na zahájení činnosti je nástrojem veřejného financování prostřednictvím grantu. Za druhé, SAT je soukromá asociativní forma, která spojuje zájmy mnoha zemědělců a umožňuje jim přístup na společné pastviny. A konečně smlouva o převodu intenzity chovu hospodářských zvířatech, což je soukromý dvoustranný pronájem zvířat.

Tyto nástroje umožnily Alicii snížit riziko, protože SAT zaručuje zemědělcům pastviny pomocí přístupu k veřejným nabídkám a pomáhá jim formalizovat a spravovat společnou pastvu. Smlouva o převodu intenzity chovu hospodářských zvířatech na druhé straně nabízí možnost získat nárok na dotace a získat nájemné za přenechání pastvin, což Alicii umožnilo generovat příjem, přestože nemá dostatek zvířat. A konečně, podpora na zahájení činnosti umožnila proces nástupnictví v rámci rodinné farmy s nákupem zvířat jejího otce.

Tyto nástroje snížily nejistotu a Alicii poskytly příležitost přizpůsobit se aktuální situaci s pandemií COVID. Jsou to však formy financování, které není jednoduché zajistit a spravovat. Prostředky na zahájení podnikání se strukturou výplaty dotací zavazuje mladé zemědělce, aby měli také své vlastní prostředky nebo žádali o prostředky u bank a platby za své nákupy plánovali a přizpůsobili je platbám z Programu pro začínající zemědělce.

Smlouva o převodu intenzity chovu hospodářských zvířat také není jednoduchý nástroj financování. Kromě nutnosti dohodnout se na podmínkách pronájmu ztěžují správu smluv byrokratické požadavky vyplývající ze SZP. Vyžaduje účast technických poradců, kteří budou řídit a řešit jakékoli obtíže, které mohou nastat, zejména pokud tato forma smlouvy není ve dané zemi dobře definována.