IT02: Valerio Ruspolini

Valerio Ruspolini

Pan Valerio Ruspolini pracoval jako manažer ve skladu obilnin a olejnin, který vlastnila rodina jeho manželky. Dlouho ho lákalo povolání farmáře a v roce 2017 se doslechl o 90hektarové farmě, která se prodávala za dostupnou cenu. Od svého známého se dozvěděl o finančních prostředcích na nákup orné půdy poskytovaných institutem ISMEA (Institut pro zemědělské a potravinářské služby). Po schůzce v kanceláři zemědělské organizace CIA v Terni bylo rozhodnuto o podání projektu a žádost o financování byla předložena ISMEA. Žádost byla schválena přibližně o rok později. Otevření nové farmy a přizpůsobení rodinného života jejímu chodu tak začalo v roce 2018.

1. OSOBNÍ ÚDAJE FARMÁŘE

Jméno: Valerio Ruspolini.

Rok narození: 1980.

Pohlaví: Muž.

Vzdělání: Středoškolské.

Zaměstnání: Farmář.

2. INFORMACE O FARMĚ

Umístění farmy: Pozemky v obcích Marsciano, Monte Castello di Vibio a San Venanzo (Umbria – IT).

Rozloha farmy v ha: 90 ha (70 ha orná půda).

Popis farmy: Tato farma o rozloze 90 ha byla v prodeji za dobrou cenu. Rodina jeho manželky měla farmu a sklad obilnin a olejnin, které tak mohly pro správu a prodej zemědělských produktů sloužit jako dobrý vzor.

Přítel Valeria, který věděl o výběrovém řízení na výkup pozemků vypsaném institutem ISMEA, doporučil Valeriovi nejprve kontaktovat poradenskou službu zemědělské organizace CIA v Terni.

Projekt a žádost o finanční prostředky byly připraveny poradenským centrem a předloženy institutu ISMEA – přibližně za rok přišla pozitivní reakce, byla podepsána smlouva a farma byla odkoupena.

Původně pěstovanými plodinami byly obiloviny, olejniny a luštěniny. Valerio se rozhodl je zachovat a změnit režim farmy na ekologický.

Založil nový dvouhektarový olivový háj a tříhektarové pole s levandulí. Cílem výsadby těchto nových plodin byla diverzifikace produkce s výrobou organického extra panenského olivového oleje (Bio EVOO) a levandulového éterického oleje pro kosmetiku.

3. FINANCOVÁNÍ A PŘÍSTUP K FINANCÍM

Majitel a vedoucí farmy má s ISMEA uzavřenou smlouvu o půjčce na základě 30leté splátky věřiteli s roční úrokovou sazbou nižší než 1 %.

Obilniny a olejniny jsou v současné době uskladněny v silech rodinné firmy a jsou prodávány v době, kdy jsou ceny vyšší.

Pozemky jsou v současné době v přechodném období na ekologickou produkci, produkty mohou mít eko certifikát od roku 2021.

Očekává se, že olivovníky začnou být produktivní během příští sklizně a výroba organického olivového oleje EVOO bude plně funkční do 7 let.

Výroba levandulového éterického oleje byla zahájena v roce 2020 a v příštích letech bude ještě navýšena.

Díky dobrým podmínkám půjčky ISMEA je finanční situace farmy stabilní.

„ISMEA je veřejný subjekt, který poskytuje informace, pojištění a finanční služby a úvěrové a finanční záruky pro zemědělské podniky. Třicetiletá půjčka je vhodná zejména pro mladé zemědělce ve věku od 18 do 41 let, kteří si chtějí koupit pozemky a stát se farmáři, jelikož má velmi nízkou úrokovou sazbou. Žadatelé musí Institutu předložit návrh projektu obsahující finanční a technické aspekty a v případě schválení poté podepíší smlouvu o půjčce a získají peníze na nákup farmy.

Prostředky ISMEA na první splátku i modernizaci farmy jsou skvělou příležitostí pro ty, kteří chtějí buď založit farmu od nuly nebo inovovat již existující konvenční farmu.

Tento druh inovativního financování poskytuje šanci získat prostředky na nákup pozemků v rozumném časovém rámci. Úroková sazba je mnohem nižší než úroková sazba nabízená bankovním systémem a výše splátek je přijatelná. Pracovníci ISMEA jsou na rozdíl od běžných bank lidé se znalostmi a přehledem o zemědělském sektoru.

Pro správné využití příležitostí a stávajících finančních opatření je před zahájením procesu podávání žádosti nutné se zaměřit na cíle a záměry a poradit se s vhodnými odborníky.

Poté, co si vše dobře naplánujete se nesmíte bát přijímat rozhodnutí. Je však třeba se držet plánu a postupovat podle něj krok za krokem.“

4. VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY A ZÁVĚR

Zkušenosti ze vzdělávání a mezery: Dobrou příležitostí ke zlepšení by bylo školení v oblasti marketingu a financí v ekologickém sektoru.

K rozvoji vlastních kompetencí a dovedností je nutné se před zahájením projektu zaměřit na své cíle a záměry, sdílet je s kompetentními osobami a požádat o poradenství v technické oblasti.

Pro lepší porozumění stávajících zdrojů financování a včasné využití příležitosti je nutné stejným způsobem rozvíjet i finanční gramotnost a sledovat konkrétní vzdělávací programy. Vedení farmy je další klíčovou kompetencí, je zásadní přijímat správná rozhodnutí a co nejlépe plánovat.

Závěrečné úvahy: Informace o finančních prostředcích dostupných v rámci třicetileté půjčky ISMEA Valerio získal od přítele, který mu doporučil ohledně procesu financování kontaktovat kancelář CIA Umbria v Terni. Aby bylo možné dokončit nákup nemovitosti bez komplikací a prodlení byl projekt projednán a v krátké době předložen, před uzavřením smlouvy farmu navštívil inspektor z ISMEA a projekt schválil. Správní řízení netrvalo dlouho.

Komplikace spojené s financováním byly poměrně snadno překonány, protože předložený projekt byl dobře připraven a časový rámec schválení byl rozumný (méně než jeden rok).

Po koupi zemědělské usedlosti bylo pro Valeria hlavní výzvou zahájit plán rozvoje farmy, tedy doplnění pěstování stávajících plodin o nové olivovníky a levanduli, jež vyžaduje zvláštní zálivku a půdu.

Obdělávání půdy a výsadba nových plodin byla podle plánu schváleného projektu zadána externí firmě.

První investicí byl nákup strojů na odstraňování kamení pro zlepšení kvality půdy pro nové plodiny. Následující investicí bude sklízecí stroj na levanduli, plná sklizeň se očekává v roce 2021.

Mezi dalšími plány budou: i) komercializace bio obilnin, luštěnin a olejnatých semen a ii) vytvoření marketingu levandulového éterického oleje spojeného s účastí ve specializovaném dodavatelském řetězci.

Když olivovníky začnou produkovat olivy, bude důležité zajistit přístup na trh s bio extra panenským olivovým olejem v rámci „Chráněného označení původu Umbrie“ EVOO.