Pokyny

Pokyny pro používání vzdělávací platformy

Projekt FARMINFIN poskytuje zemědělcům znalosti, dovednosti a kompetence k zavádění inovativních prostředků financování přizpůsobených na míru jejich vlastní farmě, podnikatelskému přístupu a vlastním podmínkám.

K dosažení tohoto cíle jsou využívány různé části vzdělávací platformy na základě logické struktury. Tato platforma je strukturována takovým způsobem, aby si mohl uživatel postupně zlepšovat své znalosti a dovednosti. Strukturu je možno nalézt v hlavní nabídce (viz záhlaví nabídky).

Aby bylo plně využito potenciálu této vzdělávací platformy, je doporučováno dodržovat následující strukturu (mezi kategoriemi je však možnost se kdykoliv přepnout).

Zjistíte, že většina obsahu je v rámci platformy také propojena.

Můžete si kdykoliv a na jakékoliv stránce vzdělávací platformy změnit jazyk (angličtina, čeština, francouzština, němčina, italština, španělština, švédština).

Poté, co si přečtete tento ÚVOD s pokyny pro používání vzdělávací platformy, v SOUHRNNÉM PRŮVODCI naleznete podrobný přehled skutečné situace inovativního financování v oblasti rodinného hospodaření v Evropě. Tohoto průvodce (který je dostupný v sedmi jazykových mutacích), stejně jako výsledky průzkumu použité k jeho vypracování, je možno si stáhnout ve formátu PDF.
V následujícím kroku tohoto vzdělávacího programu naleznete KATALOG, praktickou část obsahující nejen seznam všech důležitých dotačních programů, hlavních finančních produktů, a rovněž finanční produkty přizpůsobené zemědělskému odvětví, ale hlavně rozsáhlý katalog hlavních produktů alternativního a inovativního financování zobrazený v diagramu, který znázorňuje zúčastněné subjekty a vztahy mezi nimi.
V sekci PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ je shromážděno 17 nejlepších osvědčených postupů souvisejících s alternativními způsoby financování v zemědělském sektoru, pomocí kterých máte příležitost získat znalosti prostřednictvím reálných úspěšných zkušeností.
Na konci přehledu různorodých možností přístupu k financování je k dispozici pět VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ, které nabízejí spoustu tipů a návrhů, jak získat přístup k financování, od zpracování podnikatelského záměru, identifikace potřeb souvisejících s financováním a vytvoření finančního plánování, k návrhu a implementaci podnikatelského plánu, komunikační a marketingové strategie a návrhu inovativních modelů financování. Získané kompetence je poté možné si zkontrolovat absolvováním sebehodnotícího testu, který je součástí obsahu každého modulu.

Informace o všech částech vzdělávací platformy jsou poskytovány v komplexním a uživatelsky přívětivém designu. Všechny výstupy projektu FARMINFIN lze případně také snadno stáhnout jako soubor PDF.

DOUFÁME, ŽE SE VÁM PLATFORMA BUDE LÍBIT!