IT05: Domenico Angelini

Domenico Angelini

Již 20 let spravuje rodina Angelini farmu v Umbrii v oblasti středních Apenin v okolí starobylé vesnice Monteleone di Spoleto, známé svou produkcí místních odrůd obilovin a luštěnin. Farma byla založena paní Dolci Giuseppinou po níž je také pojmenovaná. Její manžel a dvě děti, Domenico a Gloria, pomáhali s rozvojem farmy. Turisté, kteří do této krásné oblasti přijedou na jaře a v létě, si mohou pochutnat na vynikajících výrobcích z farmy v hezkém prostředí. Zemětřesení v roce 2016 s sebou přineslo mnohé komplikace pro život i práci na farmě a téměř způsobilo odchod rodiny. Nakonec se ale rodina rozhodla zůstat a začít pracovat na rekonstrukci a přestavbě farmy.

1. OSOBNÍ ÚDAJE FARMÁŘE

Jméno: Domenico Angelini.

Rok narození: 1983.

Pohlaví: Muž.

Vzdělání: Středoškolské.

Zaměstnání: Farmář (na plný úvazek).

2. INFORMACE O FARMĚ

Umístění farmy: Monteleone di Spoleto (950 m.n.m.) 06045 Fraz. Trivio.

Rozloha farmy v ha: 56 ha.

Popis farmy: Rodinná farma se nachází v horské oblasti v Umbrii a věnuje se produkci tradičních bylin, medu, obilovin a luštěnin jako je čočka, fazole a cizrna. Dvě speciální luštěniny typické pro Apeniny, jsou Lathyrus sativus neboli „Cicerchia“ (hrachor setý) a Pisum sativum ssp. Arvense „Roveja“ (hrách setý peluška). Kromě toho pěstují místní kultivar pšenice emmer (Triticum dicoccum), kterému bylo nedávno uznáno chráněné označení původu. Na farmě se také pěstuje šafrán, další specialita tohoto regionu. Všechny plodiny jsou pěstovány a certifikovány jako ekologické. Veškeré procesy od sklizně po skladování a balení jsou prováděny přímo na farmě. Další aktivitou, které se na farmě provádí je včelařství, jež přináší vysoce kvalitní horský med, který je dále lahvován a prodáván přímo ze dvora.

Před zemětřeseními v roce 2016 byly všechny výrobky prodávány přímo na farmě návštěvníkům a turistům. Po těchto destruktivních událostech však jedinou příležitostí, jak prodat výrobky byla účast na farmářských trzích v severní Itálii, zejména v Lombardii a Furlansku -Venezia Giulia, kde byly jejich produkty vysoce ceněny.

3. FINANCOVÁNÍ A PŘÍSTUP K FINANCÍM

Zemětřesení v roce 2016 mělo zničující dopady na infrastrukturu. Turistům byl přístup do oblasti uzavřen a jejich hlavní spotřebitelská základna a primární zdroj příjmů z přímého prodeje na farmě náhle zmizel. Navzdory těmto potížím se Domenico a jeho rodina rozhodli zůstat a začít znovu podnikat s novými projekty. Úspěch prodeje na trzích v severní Itálii mezitím poskytl nové podněty a nové zákazníky. Dva hlavní projekty přestavby byly i) vybudování haly pro úpravu, zpracování a balení plodin a medu a ii) přeměna terasy statku s nádherným výhledem na okolní krajinu na místo, kde zákazníci mohou ochutnat faremní produkty. Financování prvního projektu bylo získáno od regionu Umbrie prostřednictvím dvou opatření plánu rozvoje venkova, a to 6.1.1 na první splátku mladých zemědělců a 4.2.1 na podporu investic do transformace, komercializace a rozvoje zemědělských produktů ze znevýhodněných oblastí. Druhý projekt nemohl být kvůli svým specifickým vlastnostem zahrnut do opatření Programu rozvoje venkova (PRV), a proto Domenico ve spolupráci s úspěšnou iniciativou sponzorovanou společností Legambiente Italy a energetickou společností ENEL vytvořil crowdfundingovou kampaň (skupinové financování), která byla součástí programu „Alleva la Speranza Plus“ (https://www.planbee.bz/it/progetti/dettaglio/138-domenico-angelini). Dárci byli většinou věrní zákazníci, kteří oceňují speciální regionální potraviny a čekají na odeznění pandemie, aby mohli navštívit místo, které podpořili. S příspěvkem 75 € dárce získá balíček s farmářskými produkty, za 500 € se zúčastní degustace na terase farmy.

„Domenico doporučuje, aby zemědělci byli připraveni na všechny požadavky potřebné k řízení regionálně specifické produkce a prodeje. Zákazníci musí být považováni za hosty a spojení farmy s krajinou a půdou musí být prezentováno co nejrealističtěji a nejúplněji. Tradiční kvalitní výrobky a oblast do které patří, by měly být zákazníkovy prezentovány jako jedinečný produkt.“

4. VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY A ZÁVĚR

Zkušenosti ze vzdělávání a mezery: Domenico získal od svého otce hlavní manažerské dovednosti potřebné k vedení farmy, agronomické techniky a postupy potřebné k obdělávání půdy a pěstování různých plodin. Po své rodině také zdědil lásku a silné pouto k zemi a půdě, které přispělo k jeho úsilí o podporu místní produkce potravin jako hlavního zdroje příjmů v této horské oblasti. Kurz pro profesionální zemědělské podnikatele mu pomohl stimulovat a prohloubit jeho dovednosti a kompetence pro správu farmy. Domenico také rozšířil své hluboké znalosti tradičních plodin podporou biodiverzity této oblasti. Dalším příkladem je včelařství, jež je způsobem, jak podpořit přirozený ekosystém a přispět k opylování a růstu zvláštních odrůd a původních rostlin a také k produkci vysoce kvalitního horského medu. Při přípravě dokumentace k chráněnému označení původu „Farro di Monteleone di Spoleto“ musel zdokonalit mnoho dovedností. Pro zlepšení odolnosti vůči zemětřesení a pandemii covid-19 se musel také více zapojit do navazování kontaktů s ostatními zemědělci. Jeho zkušenosti s žádáním o finanční prostředky z fondů PRV a crowdfundingová kampaň stimulovaly jeho profesní kompetence a znalosti o finančních nástrojích, které jsou užitečné pro rozvoj farmy.

Závěrečné úvahy: Domenico se v mládí účastnil školení pro profesionální zemědělské podnikatele, kde se naučil základy řízení farmy, agronomických technik a multifunkčních aktivit. Zkušenosti s obchodem získal od rodiny, ale inspiraci pro nové nápady založené na spokojenosti a péči o zákazníky čerpal Domenico přímo ze svých zkušeností z farmy a farmářských trhů, kde přímo komunikoval se zákazníky a sdílel s nimi svůj příběh. Jelikož neabsolvoval žádné formální školení v oblasti financí, Domenico nejprve prodiskutoval své nápady na projekt s celou rodinou, a jakmile jej všichni schválili, začal hledat agronoma, který by mu pomohl s žádostí o financování v rámci opatření z PRV. Informace o příležitostech poskytovaných pomocí crowdfundingu získal od jiných farmářů, kteří uspěli v první výzvě programu „Alleva la Speranza“. Rozhodl se tedy také podat žádost o získání financování v rámci tohoto online nástroje. Zdá se, že probíhající crowdfundingová kampaň je úspěšná a poskytne mu příležitost dosáhnout svého cíle a snu: vybudování terasy pro zákazníky s výhledem do krajiny, kde bylo vyrobeno jídlo, které právě ochutnávají. Propojením tohoto inovativního přístupu se zdroji financování z opatření PRV se farma po produkční stránce stala efektivnější a lépe vybavenou. To ukazuje, že kreativita může být ve spojení s dostupnými evropskými a regionálními fondy přidanou hodnotou.