BE02: Davy Agten

Davy Agten

De Landgenoten je vlámská zemědělská nadace a družstvo, které umožňuje lidem kteří chtějí hospodařit získat přístup k půdě.

De Landgenoten nabízí zemědělcům inovativní model financování: po vstupu do družstva je zemědělec podporován při vytváření crowdfundingové kampaně (kampaně pro získání skupinového financování) s cílem najít místní lidi, kteří chtějí koupit část půdy, kde mohou hospodařit. De Landgenoten je konečným vlastníkem půdy a vyžaduje, aby zemědělec hospodařil podle ekologických zásad.

Davy Agten je členem De Landgenoten, který vytvořil ekologickou farmu zapojenou do komunitou podporovaného zemědělství (KPOZ), produkující ovoce a zeleninu pro skupinu 120 lidí. Davy získal vzdělání v oboru informatiky a je velmi zapálený do ekologického a sociálního zemědělství. Jeho snem je skončit s jeho vedlejší prací v informatice a stát se farmářem na plný úvazek.

1. OSOBNÍ ÚDAJE FARMÁŘE

Jméno: Davy Agten.

Rok narození: 1981

Pohlaví: Muž.

Vzdělání: Davy má bakalářský titul z oboru informační a komunikační technologie a absolvoval kurz ekologického zemědělství.

Zaměstnání: Davy má ekologickou farmu zapojenou do komunitou podporovaného zemědělství (KPZ), která produkuje ovoce a zeleninu. Jeho zákazníci mohou přijít na farmu a zeleninu si sami sklízet. Množství sklizených plodin je omezené a mělo by být pouze pro tzv. „čerstvé použití“ (tzn. můžete si odnést „veškerou zeleninu, kterou byste obvykle koupili a uložili do ledničky na jeden týden“). Zákazníci si musí předplatit podíl pro celou rodinu a zaplatit za celý rok (1 euro/dospělou osobu/den). V současné době má Davy 120 zákazníků. Davy navíc dodává do restaurací, místních obchodů a na farmářský trh. Kromě provozu farmy se Davy živí jako informatik na volné noze. Práce na farmě mu zabere zhruba 80 % času a představuje 70 % jeho příjmu.

2. INFORMACE O FARMĚ

Umístění farmy: Ve vesnici Zemst (jižně od Mechelenu).

Rozloha farmy v ha: V Zemstu má Davy ekologickou farmu o rozloze 0,5 ha, která je jeho hlavní provozní farmou. Dále vlastní druhý pozemek o rozloze 1,7 ha (většinou travní porosty určené k pastvě a produkci krmiva pro ovce, nachází se zde také malá zeleninová zahrada).

Popis farmy: Davyho komunitou podporovaná farma produkuje kolem 70 druhů sezónní zeleniny a ovoce, zaměřuje se také na chov nosnic pro produkci vajec. Davy má 4 sezónní pracovníky na plný úvazek po dobu 4 měsíců a na farmě nepracují žádní členové rodiny.

Davy pracuje jako farmář v De Landgenoten 2 roky. Předtím založil s kolegou další farmu, kde pracoval na částečný úvazek. Po roce ale Davy uviděl příležitost od De Landgenotena, která hledala nového zemědělce. Přihlásil se tedy a stal se farmářem na plný úvazek v létě i v zimě.

Požadavkem společnosti De Landgenoten je, aby Davy hospodařil podle ekologických principů.

Davy si pro svou ekologickou farmu vybral model KPZ, stejně jako farmář, který pracoval na pozemku před ním. Davy měl navíc s KPZ zkušenosti z praxe, kterou absolvoval na jiné podobné farmě.

Farmy KPZ mají podle něj tu výhodu, že v případě neúrody se riziko sdílí mezi zemědělcem a komunitou, takže „komunita stojí za vámi“.

Pozemek, kde Davy pracuje, vlastní De Landgenoten, družstvo a nadace, která kupuje zemědělskou půdu za peníze podílníků a dárců. Davy má s nadací dohodu a musí platit stanovenou částku ročně (kolem 350 eur).

Davy je vlastníkem tří skleníků.

Davyho farmu lze považovat za farmu multifunkční. Spolu s výrobou kvalitních produktů je také sociální farmou: Davy každý týden přijímá skupinu lidí se zdravotním postižením na pomoc v zahradě. Každou sobotu prodává produkty přímo ze dvora a nabízí didaktické aktivity (návštěvy škol a stáže).

3. FINANCOVÁNÍ A PŘÍSTUP K FINANCÍM

De Landgenoten nabízí inovativní způsob, jak poskytnout farmářům přístup k financím a půdě.

Pokud chce zemědělec koupit pozemek, může nadaci De Landgenoten požádat o jeho koupi. Principem De Landgenoten není dát půdu jednotlivcům, ale skupinám lidí. Zemědělec s pomocí nadace připraví crowdfundingovou kampaň a najde místní lidi v okolí farmy, kteří chtějí část půdy koupit. Konečným vlastníkem půdy je však nadace, která od každého farmáře vyžaduje poplatek.

Požadavky na získání nadační půdy jsou: být ekologickým zemědělcem, mít příslušné zkušenosti se zemědělstvím a touhu dlouhodobě hospodařit a předložit realistický podnikatelský plán.

Výhodou členství v De Landgenoten je zajištění stability (půda je farmáři k dispozici po celou dobu jeho podnikání). Díky připojení se k nadaci si Davy všiml, jak se finanční rizika snížila a zvýšil se mu příjem. De Landgenoten také podporuje generační obměnu na farmách.

Výzvou tohoto systému je, že crowdfunding může být časově náročný. V Davyho případě ale nebylo nutné dělat crowdfundingovou kampaň, pouze požádal o náhradu podílu půdy od předchozího farmáře.

Davy má zkušenosti s tradičními způsoby financování: za účelem nákupu vybavení Davy neúspěšně žádal o bankovní půjčku. Poté použil win-win crowdlending (skupinová půjčka) s penězi půjčenými od jeho tchánů.

Spolu s tím, že je součástí De Landgenoten, se Davy velmi angažuje v navazování dalších kontaktů: spolupracuje se 3 zemědělci na přímém prodeji na trhu a je součástí belgické sítě KPZ.

Davy má několik plánů do budoucna. Chce zlepšit kvalitu půdy na svých polích, zasadit více stromů pro zmírnění změny klimatu, zvýšit počet členů (ze 120 zákazníků na 160 zákazníků), ukončit vedlejší zaměstnání a stát se farmářem na plný úvazek.

„S alternativním financováním, jako je crowdfunding nebo crowdlending nezískáte od lidí jen peníze, ale získáte pro svůj projekt skutečné příznivce. Investují do vás a chtějí, abyste dosáhli svých cílů. Cítíte se motivováni k práci ve svéod své komunitě!“

4. VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY A ZÁVĚR

Zkušenosti ze vzdělávání a mezery: Kromě kurzu ekologického zemědělství neabsolvoval Davy žádné specifické školení, které by bylo pro správu farmy užitečné. Pravidelně však poslouchá podcasty, audioknihy a má předplatné knih o půdě nebo zemědělství.

Podle jeho názoru jsou v jeho práci nejdůležitějšími kompetencemi fyzická a duševní vytrvalost a sebereflexe. Tyto schopnosti jsou důležité pro uvědomění, jak dělat věci lépe nebo rychleji. Věří, že zemědělci by také měli mít dobré znalosti o půdě.

Závěrečné úvahy: Sociální inovace a experimentování jsou nejdůležitějšími aspekty této případové studie.

De Landgenoten je pro zemědělce inovativním příkladem v přístupu k půdě a financování. Jedná se o družstvo, které využívá crowdfunding k podpoře zemědělců.

Davy Agten, člen De Landgenoten, ztělesňuje nový typ farmáře, který nepochází z farmářského prostředí, ale který se rozhodl hospodařit z nadšení. Je to zemědělec silně oddaný komunitním principům (rozhodl se svou farmu zapojit do modelu komunitou podporovaného zemědělství), je kreativní a ochotný experimentovat se sociálními inovacemi (jako je např. samosběr přímo zákazníky) a věnuje se mnoha dalším aktivitám. Je velmi zapálený do zemědělství, je si vědom jeho environmentálních dopadů (na půdu) a rád studuje a neustále si doplňuje vzdělání pomocí inovativních metod učení, jako je poslech podcastů.