SE02: E. Mossagarden

Ebba-Maria Mossagarden

Tato případová studie se týká Mossagården, ekologické rodinné farmy ve Švédsku, která produkuje zeleninu a konopí.

Ebba-Maria Mossagården, majitelka a farmářka na plný úvazek, našla způsob, jak inovativně financovat své nové plány týkající se její farmy: zakládá nadační fond, který prostřednictvím systému propojující banky bude od jiných nadačních fondů získávat finanční prostředky, které během tří let použije. Plánuje financovat rozšíření produkce konopí a rozšířit nabídku multifunkčních aktivit. Ebba-Maria je inovativní farmářka, silně nakloněná vzdělávacím aktivitám, a vizionářka, pro kterou je hospodaření více než jen povolání. Hospodaření je pro ni způsob, jak změnit společnost.

1. OSOBNÍ ÚDAJE FARMÁŘE

Jméno: Ebba-Maria Mossagarden.

Rok narození: 1977.

Pohlaví: Žena.

Vzdělání: Středoškolské, neabsolvovala žádné doplňkové vzdělání.

Zaměstnání: Ebba-Maria je farmářka na plný úvazek a majitelka ekologické farmy Mossagården ve Švédsku.

2. INFORMACE O FARMĚ

Umístění farmy: Veberöd, na jihu Švédska.

Rozloha farmy v ha: 60 ha.

Popis farmy: Mossagården je ekologická rostlinná farma, která produkuje hlavně konopí, ale dále také mrkev, brambory, kapustu, okurky, ovoce a bylinky.

Jedná se o rodinnou farmu a její původ sahá až do roku 1811. Mossagården se stala ekologickou farmou v roce 1985. Majiteli farmy byli Mari Anne a Bengt Olson, rodiče Ebba-Marie.

Ebba-Maria převzala farmu, když jí bylo 21 let, je tedy farmářkou druhé generace.

Mossagården je multifunkční farma, která se věnuje několika dalším komerčním aktivitám. Farma má vlastní kavárnu a e-shop. Kromě kvalitní produkce nabízí přímý prodej ze dvora, didaktické aktivity, věnuje se ekologii, a dokonce pořádají ekologický hudební festival inspirovaný přírodou.

Ebba-Maria na farmě pracuje se svým partnerem a dalšími čtyřmi zaměstnanci na plný úvazek.

3. FINANCOVÁNÍ A PŘÍSTUP K FINANCÍM

Ebba-Maria má plány na rozšíření farmy zejména z hlediska produkce a vzdělávacích aktivit. To by však vyžadovalo investice ve výši 200 000 EUR, které si v současné době z příjmů z prodeje biozeleniny nemůže dovolit. Po tom, co se od svého zemědělského konzultanta dozvěděla o systému propojujících bank se však rozhodla založit nadační fond, který se právě chystá uvést do provozu.

Tento způsob financování funguje následujícím způsobem: propojující banka spojuje nadační fondy, které jsou ochotné peníze dát, s nadačními fondy, které naopak poptávají finanční prostředky pro jejich investice do udržitelných projektů. Toto přiřazování se provádí napříč celým světem pomocí umělé inteligence.

Po vytvoření nadačního fondu farmářka obdrží prostředky od jiných nadačních fondů a musí je do 3 let použít. Ve srovnání se firmou je pro fond je mnohem snazší získat finanční prostředky.

Rizikem tohoto modelu financování je časová náročnost vypracování žádosti o založení nadace.

Podle Ebba-Maria jsou hlavní dopady tohoto inovativního modelu financování: snížení rizika, zvýšení příjmu a uspokojení osobních zájmů.

Ebba-Maria je členkou mnoha ekologických a zemědělských organizací. Kromě toho spolupracuje s mnoha inovačními projekty a univerzitami.

Po založení nadačního fondu má mnoho plánů do budoucnosti. Chce rozšířit produkci konopí a nabídku vzdělávacích aktivit v okolí farmy (připravit vzdělávací programy pro konvenční i ekologické farmáře, workshopy pro občany o samozásobitelství, zahradničení, výživě, chce pořádat exkurze a, další festivaly), do faremní restaurace pozvat hostující kuchaře a rozšířit nabídku agroturistických aktivit.

„Zaměřte se na přímý prodej přímým prodejem spotřebitelům, sledujte trh a sledujte, co lidé chtějí. Nebojte se vytvářet nové produkty – lidé to milují! Buďte angažovaným farmářem se zájmem a motivací. Hledejte podporu ve stávajících systémech ve vaší zemi, jako jsou např. zemědělské organizace. Nejprve vynechte investory! Většina z nich upřednostňuje ekonomické výsledky před environmentálními nebo vzdělávacími (které ale mají podle mého názoru větší hodnotu). Navíc jste při rozhodování svobodnější a samostatnější. Setkala jsem se s mnoha případy, kdy investoři poté, co nabídli finanční podporu lidem při tvorbě produktů, tento nápad ukradli a nositele myšlenky vytlačili.“

4. VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY A ZÁVĚR

Zkušenosti ze vzdělávání a mezery: Ebba-Maria neabsolvovala žádné zvláštní školení o správě farmy. Podle jejího názoru nepotřebujete pro činnost, kterou vykonává ona žádné specifické dovednosti. Důležité je mít odhodlání a být otevřený učení se praxí, aniž byste se báli dělat chyby.

Chtěla by zlepšit schopnost lépe si vybírat zaměstnance a vytvářet silnější tým.

Závěrečné úvahy: Ebba-Maria je příkladem inovativního moderního farmáře: je ohleduplná k životnímu prostředí, ráda se učí nové věci, je silně zapálená pro svou práci a otevřená novým nápadům. Do budoucna má velké vize a plánuje realizovat mnoho nových projektů. Chce vytvořit nadační fond pro inovativní financování svých projektů a nezdá se, že by se obávala případných rizik.

Její farma je podle vzoru agroturistiky silně multifunkční: má kavárnu, obchod s přímým prodejem, kde pořádá vzdělávací workshopy, exkurze a dokonce i hudební festivaly.