Vzdělávací moduly

Jste připraveni se dozvědět něco nového?

Dostali jste se k části vzdělávacích modulů projektu FARMINFIN.

Pokud je vaším cílem seznámit se s inovativním financováním farmy, níže uvedené vzdělávací moduly pro vás představují mnoho významných informací. Uvědomte si, jaké dovednosti a znalosti jsou nezbytné pro implementaci nových a inovativních nástrojů financování a také způsob, jak je reálně přizpůsobit vaší farmě.

Než se podíváte na každý modul, zobrazí se vám přehled jeho obsahu s krátkým úvodem k danému tématu a vzdělávacím cílům školení.

Než se pustíte do obsahu vybraného modulu, projděte si prosím jeho úvod. V závislosti na vašich potřebách a znalostech vám navrhujeme následující možnosti jeho použití.

  • Nejprve si můžete pěti moduly rychle projít, abyste získali přehled o jejich obsahu, a poté si podruhé hlouběji prostudovat témata, která jsou pro vás relevantní.
  • Všechny moduly si můžete projít krok za krokem. Jejich obsah byl sestaven na základě hlavních výzev a témat identifikovaných během projektu FARMINFIN, a proto je zde k dispozici široká škála důležitých znalostí. Ne vše bude pro vaši aktuální situaci relevantní, ale je možné, že se vám budou dané informace hodit do budoucna.
  • Moduly si můžete projít buď sami, nebo ve skupině a své závěry a názory na poskytnuté informace tak porovnat.

Vybraná témata a vzdělávací moduly jsme vypracovali tak, aby je mohli používat zemědělci z celé Evropy a tím poskytnout užitek co největšímu počtu čtenářů. Vzdělávací moduly poskytnou širokou škálu obecných informací o inovativních způsobech financování a dovednostech, aby je bylo možné adekvátně přizpůsobit vaší vlastní farmě, podnikatelskému přístupu a vlastním podmínkám. Doporučujeme kurzy prostudovat intenzivně a studium neuspěchat.

Aby byla zemědělcům práce s moduly usnadněna, všech pět modulů má stejnou strukturu. Po úvodu a studijních cílech je k dispozici rejstřík s hlavním obsahem modulů. Pro případ, že dáváte přednost čtení obsahu offline, je možno si ve stejné části stáhnout verzi modulu také ve formátu PDF. Každý modul obsahuje úvodní test, který ověří vaše znalosti o tématu před jeho samotným čtením, a rovněž test závěrečný, který zajistí, že jste obsahu porozuměli správně.

  • Úvod představuje stručný přehled hlavních témat modulu a vzdělávacích cílů, které se týkají daného vzdělávacího modulu.
  • Rejstřík zahrnuje jednotlivé kapitoly obsahu školení. Je možno procházet jednu ze čtyř kapitol nebo sledovat pořadí dílčích témat.
  • Úvodní test vyhodnotí vaše předchozí znalosti daného tématu prostřednictvím tří náhodných otázek.
  • Závěrečný test má podobu krátkého kvízu k posouzení znalostí získaných v jednotlivých kapitolách a k zafixování konceptů a lepšímu propojení obsahu daného modulu s vaším vlastním projektem nebo situací.
  • Reference & odkazy: tato část poskytuje výběr literatury a zajímavých odkazů pro další čtení o konkrétních tématech modulu.

Použití modulů je usnadněno intuitivní navigací. Znalosti získané v pěti vzdělávacích modulech lze doplnit o obsah z jiných sekcí vzdělávací platformy, které zahrnují informace o situaci inovativního financování v zemědělském odvětví v Evropě a případové studie, které vám umožní zjistit, jak se naučené pojmy uplatňují v reálných souvislostech. Pokud jste si ostatní sekce doposud neprohlédli, zveme vás k jejich přednostní návštěvě.