DE01: W. a M. Haase

Werner and Martina Haase

Werner a Martina Haase provozují kozí farmu Leitzachtal od roku 1989.
Z lásky k přírodě a za účelem zachování kulturní krajiny farmu v roce 1992 přeorientovali na biodynamickou.
Kromě 60 koz je na farmě chováno také 14 kusů skotu Murnau-Werdenfelser, což přispívá k zachování původního plemene, kterému hrozí vyhynutí.
Od roku 2017 farma slouží jako ukázková farma fungující v režimu ekologického zemědělství.
Elektřina, která se na farmě spotřebovává pochází výhradně z obnovitelných zdrojů.
Součástí farmy je i alpská pastvina, která je obhospodařována od června do října.
Kozí sýr, kozí a kravské mléko se prodává přímo ze dvora.
Návštěvníci mohou zavítat na farmu také během tzv. prázdnin na farmě.

1. OSOBNÍ ÚDAJE FARMÁŘE

Jméno: Werner and Martina Haase.

Rok narození: 1958, 1960.

Pohlaví: Muž & Žena.

Vzdělání: Werner se vyučil řezníkem ; absolvoval večerní školu s kurzem zemědělství (BiLa) v roce 2000.

Zaměstnání: Farmář na plný úvazek.

2. INFORMACE O FARMĚ

Umístění farmy: Kozí farma Leitzachtal, Sandbichl 2+4, 83730 Fischbachau.

Rozloha farmy v ha: 22 ha louky, 21 ha alpské pastviny, 15 ha lesy.

Popis farmy: Historie farmy Wernera a Martiny Haase sahá až do roku 1477, kdy byla poprvé zmíněna v jistém historickém dokumentu. Po mnoho generací je farma provozována jako rodinný podnik. Stávající majitelé farmy začali chovat kozy v roce 1989 a v roce 2000 farmu plně převzali po svých rodičích.

Z lásky k přírodě a za účelem zachování kulturní krajiny, farmu v roce 1992 přeorientovali na farmu biodynamickou.

Na 22 hektarech chovají 14 kusů skotu plemena Murnau-Werdenfelser a také 60 koz, původního plemena, kterému hrozí vyhynutí. Syrovátka vznikající při výrobě sýra se používá jako krmivo pro husy a domácí prasata.

Od roku 2017 farma slouží jako ukázková farma fungující v režimu ekologického zemědělství.
Elektřina, která se na farmě spotřebovává pochází výhradně z obnovitelných zdrojů.
Součástí farmy v údolí je i alpská pastvina.
Kozí sýr, kozí a kravské mléko se prodává přímo ze dvora
Kromě farmářských výrobků, které jsou poskytované přímým prodejem jsou nabízeny také zážitky (např. prázdniny na farmě).
Cílem je nejvyšší kvalita a pouze vysoce ceněný marketing přímého prodeje. Za tímto účelem byla implementována také koncepce podílových listů.
Manželé Haaseovi nemají děti. V podnikání budou pokračovat, dokud to bude možné, protože jim přináší radost a odpovídá jejich životnímu stylu.

3. FINANCOVÁNÍ A PŘÍSTUP K FINANCÍM

Cílem farmy je vyrábět produkty co nejvyšší kvality a prodávat je pouze za vysokou cenu prostřednictvím přímého prodeje. V současné době se 100 % vlastního mléka prodává přímo spotřebitelům. Veškerá přidaná hodnota tak zůstává na farmě.

V zemědělském podnikání samozřejmě existují investiční a finanční potřeby. Z marketingového pohledu je důležité být jedinečný v oboru, budovat a udržovat trvalé vztahy se zákazníky.

Farma zavedla inovativní mechanismus financování prostřednictvím tzv. „podílového listu na zisku“, který zaručuje nejen finanční bezpečnost, ale i loajalitu zákazníků. Werner Haase vidí výhodu podílového listu také ve skutečnosti, že lidé vytváří komunitu a najednou vidí: „Jsem jiný, ale v žádném případě ne sám“. Na farmě tedy vzniká nová komunita, která vytvoří vztah mezi manažerem farmy a držiteli podílových listů na zisku.

Koncept podílových listů byl vytvořen v roce 2010 s podporou speciálních konzultantů. Lidé mohou do farmy investovat od 500 do 5,000 EUR a zajistit si tak nárok na návratnost. Výnosy nejsou vypláceny ve formě úroků nebo dividend, ale ve formě poukazu na zemědělské produkty odpovídající hodnoty.
Tím bylo dosaženo následujícího:

  • Příspěvek na provoz farmy
  • Věrnost zákazníků
  • Ocenění
  • Další vnější dopad a pozornost

Manažeři farmy jsou velmi spokojeni s tím, čeho bylo dosaženo.
Podílové listy mají dobu splatnosti 5 let, ale mohou být splaceny dříve. V období od roku 2010 do současnosti bylo dříve splaceno jen pár podílových listů.
Celá komunita je velmi šťastná.
Základem jsou vysoké standardy kvality, které jsou na farmě stanoveny a splněny, a to nejen pro produkty, ale také pro způsob spojení farmářů s jejich komunitou, s přírodou a se zvířaty.

„Pokud chcete zavést na své farmě podílové listy na zisku jen proto, že nemůžete získat financování od bank, pak je to špatný přístup. Alternativní řešení financování nejsou ekonomicky výhodnější, ani nejsou jednodušeji spravovatelné. Poptávka po transparentnosti a komunikaci je vysoká a udržování vztahů je velmi důležité.“
„Při implementaci alternativních řešení financování je vhodné zapojit do tohoto procesu odborné poradce, kteří mají znalosti v této oblasti.“
„Není možné zapojit jen vesnici. Tento způsob funguje jen ve spojení s městem. Hledejte spojence také ve městě!“

4. VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY A ZÁVĚR

Zkušenosti ze vzdělávání a mezery: Zatímco vyučení řezníkem a večerní zemědělská škola byly základem, na kterém lze stavět, pan Haase uznává potřebu nutnosti školení a přístupu k informacím.

Důležitá je navíc životní zkušenost a na ní založené znalosti, které vycházejí z každodenní praxe a navazují na ni.

Specializované znalosti jsou nezbytné pro implementaci inovativních nástrojů financování.

Určitě existují někteří farmáři, kteří jsou schopni využívat inovativní nástroje financování bez poradenství. Nebude to však pravidlem.

Klíčové pro úspěch podílových listů je udržení vysoké kvality, otevřenosti a transparentnosti komunity.

Farmář ve všech případech potřebuje základní obchodní dovednosti, aby mohl využít financování, například přípravu podnikatelských plánů a komunikaci podnikatelského nápadu a koncepce.

Pokud farmář uvažuje o externím financování, je potřeba aby byl schopen představit svou farmu potenciálním investorům. K tomu je ale nezbytné zdůraznit silné stránky farmy a představit celkovou situaci dle pravdivých údajů.

Pro úspěch je v zásadě důležité fyzické a duševní zdraví manažerů farmy, silné hodnoty a reflexivní přístup, který vždy zváží, jak lze věci dělat lépe nebo rozumněji.

Závěrečné úvahy: Je důležité zdůraznit, že jakákoli forma financování – ať už konvenční prostřednictvím bankovních půjček nebo inovativní/alternativní – by měla být založena na fungujícím podnikání.

Financování obecně nemá smysl, pokud nefinancuje ekonomicky, ekologicky a sociálně udržitelný koncept.

V Leitzachtaler Ziegenhof udržují vysoké standardy v zacházení s lidmi, přírodou a zvířaty. Bez tohoto základu by byla realizace konceptu s podílovými listy neúčinná.

Díky nejvyšší kvalitě a povaze tohoto inovativního financování je možné vytvářet a zažívat skutečnou přidanou hodnotu.

Farmář je propojen s komunitou, která již v současném zemědělském systému není běžná. To představuje ocenění a smysl vlastní činnosti.

Koncept podílových listů na zisku lze tedy popsat jako cenný nástroj farmy.

Jedná se o inovativní příklad, pokud jde o přístup farmářů k půdě a financování. Je to vhodný nástroj k získání finanční podpory a zároveň k vytváření a šíření povědomí.

Ti, kteří jsou zapojeni jako držitelé podílových listů, a také další stálí zákazníci staví na mnohaleté důsledné práci Wernera a Martiny Haaseové a vědí, že u nich jsou zaměřeni na férové zacházení.

V tomto ohledu má koncept podílových listů na zisku pozitivní dopad na hospodaření na farmě a na regionální komunitu, která byla vytvořena.