DE01: W. och M. Haase

Werner and Martina Haase

Werner och Martina Haase har drivit leitzachtalgettgården sedan 1989.
Av kärlek till naturen och för att bevara vårt kulturlandskap har Werner och Martina Haase omvandlat det till biodynamiskt jordbruk 1992.
Förutom 60 getter hålls också 14 Murnau-Werdenfelser nötkreatur, vilket bidrar till bevarandet av en inhemsk ras som hotas av utrotning.
Sedan 2017 har gården varit en demonstrationsgård för ekologiskt jordbruk.
Endast grön el används på gården.
Gården i dalen innehåller också en alpin betesmark, som förvaltas från juni till oktober.
Getost, getmjölk, komjölk marknadsförs direkt och personligen.
Dessutom välkomnar familjen besökare för gårdssemestrar.

1. JORDBRUKARENS PERSONUPPGIFTER

Namn: Werner och Martina Haase.

Födelseår: 1958, 1960.

Kön: Manligt och kvinnligt.

Utbildning: Mästerslaktare som grundutbildning; jordbruk afton skolar (BiLa) i 2000.

Ockupation: Full-time farmer.

2. UPPGIFTER OM JORDBRUKSFÖRETAG

Gårdsplats: Leitzachtal getfarm, Sandbichl 2+4, 83730 Fischbachau (på 83730).

Jordbruksareal i ha: 22 ha gräsmark, 21 ha alpin betesmark, 15 hektar skogsbruk.

Gårdbeskrivning: Gården Werner och Martina Haase nämndes första gången i ett dokument 1477. Gården har drivits som ett familjeföretag i flera generationer. De nuvarande gårdscheferna började behålla getter 1989 och tog över sina föräldrars gård år 2000.

Av kärlek till naturen och för att bevara sitt kulturlandskap konverterade Werner och Martina Haase till biodynamiskt jordbruk 1992.

14 Murnau-Werdenfelser nötkreatur hålls på de 22 hektaren,förutom de 60 getterna, som är en inhemsk ras som hotas av utrotning. Vasslen som produceras under ostproduktionen matas till gäss och tamsvin.

Sedan 2017 har gården varit en demonstrationsgård för ekologiskt jordbruk.

Endast grön el används på gården.
Getost, getmjölk, komjölk marknadsförs direkt och personligen.
Gården i dalen har också en alpin betesmark.
Förutom jordbruk med direktmarknadsföring erbjuds gårdssemestrar.
Målet är högsta kvalitet och endast dyr marknadsföring i direktförsäljning. För detta ändamål genomfördes också begreppet deltagarcertifikat.
Paret Haase har inga barn. De kommer att fortsätta verksamheten så länge det är möjligt, för det ger dem glädje och cotninues för att matcha deras livsstil.

3. FINANSIERING OCH TILLGÅNG TILL FINANSIERING

Målet för gården är att producera produkter av högsta kvalitet och endast marknadsföra dem för högt pris via direktförsäljning. För närvarande säljs 100 procent av gårdens egen mjölk direkt till konsumenterna. Allt mervärde finns kvar på gården.

Naturligtvis finns det investerings- och finansieringsbehov i jordbruksbranschen. Inom marknadsföring är det viktigt att vara unik i samhället och att bygga och upprätthålla varaktiga kundrelationer.

Haase-gården har inrättat en innovativ finansieringsmekanism genom sitt “vinstandelscertifikat”, som inte bara garanterar ekonomisk säkerhet utan kundlojalitet. Werner Haase ser fördelen med vinstandelsbevis också i det faktum att människor hittar varandra och bygger en gemenskap. Folk ser plötsligt, “Jag är annorlunda, men inte alls ensam”. På gården smids således en nyfunen gemenskap mellan jordbruksföretagschef och innehavare av vinstandelsbevis. Den existentiella rädslan för bonden och känslan av ensamhet lindrades också.

Begreppet vinstandelsbevis implementerades 2010 med stöd av Spezialberatung. Här kunde människor investera 500Euro till 5 000Euro vardera i Haase-gården och därmed säkra rätten till avkastning. Avkastningen betalades inte i form av ränta eller utdelning, utan i form av en kupong för jordbruksprodukter av motsvarande värde.

Detta har uppnått följande:

  • Bidrag till domstolens finansiering
  • Kundlojalitet
  • Uppskattning
  • Ytterligare yttre påverkan och uppmärksamhet

Gårdscheferna är mycket nöjda med vad som har uppnåtts.
Vinstandelsbevisen har en löptid på 5 år och kan avslutas på årsbasis därefter. Under perioden från 2010 till idag har det bara funnits ett dussin innehavare av deltagarbevis som har sagt upp sig.
Hela samhället är väldigt lyckligt.
Grunden för detta är de höga kvalitetsstandarder som fastställs och uppfylls på gården, inte bara för produkterna utan också för hur jordbrukarna interagerar med sitt samhälle, med naturen och med djuren.

– Om man vill ha en vinstandelscertifikatlösning bara för att man inte kommer överens med bankerna så är det fel strategi. Alternativa finansieringslösningar är inte ekonomiskt mer fördelaktiga och är inte heller lättare att hantera. Efterfrågan på transparens och kommunikation är stor och det är mycket viktigt att upprätthålla relationer.”

“Vid implementering av alternativa finansieringslösningar är det lämpligt att involvera specialistrådgivning med expertis inom detta område.”

– Det går inte med byn ensam. Det fungerar bara i samband med staden också. Leta efter allierade i staden!”

4. UTBILDNINGSBEHOV OCH SLUTSATS

Utbildningsupplevelser och luckor: Även om den grundläggande djupgående hantverksutbildningen (mästerslaktaren) och jordbruksaftonskolan var en grund att bygga vidare på, erkänner Haase behovet av tillgång till robust utbildning och information.

Dessutom är det viktigt livserfarenhet och erfarenhetsmässig kunskap baserad på den, som är resultatet av och bygger på daglig praxis.

I synnerhet är kunskapsförvärvet också beroende av utbyte och samråd.

Det krävs fördjupad kunskap för att genomföra innovativa finansieringsinstrument.

Det finns säkert enskilda jordbrukare som kan genomföra detta själva. Detta kommer dock inte att vara regel.

Det är centralt för framgången med deltagarcertifikat för att upprätthålla en hög grad av öppenhet och insyn i samhället.

Grundläggande affärsfärdigheter behövs av en jordbrukare i alla fall för att underlätta finansiering, såsom att förbereda affärsplaner och kommunicera affärsidén och konceptet.

Som jordbrukare är det värt att sätta dig själv i en position att presentera din gård för potentiella investerare. För att göra detta är det viktigt att lyfta fram styrkor och att presentera den övergripande situationen enligt sanningen.

I grund och botten är det som är viktigt för framgång fysisk och mental friskhet från jordbrukscheferna, en stark värdegrund och en reflekterande inställning att alltid överväga hur saker och ting kan göras bättre eller mer förnuftigt.

Slutliga överväganden: Det är viktigt att betona att alla former av finansiering – oavsett om de är konventionella via banklån eller innovativa / alternativ – bör baseras på en fungerande verksamhet.

Finansiering i allmänhet är inte meningsfull om den inte finansierar ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart koncept.

På Leitzachtaler Ziegenhof är höga kvalitetsstandarder för att hantera människor, natur och djur i förgrunden. Utan denna grund skulle genomförandet av konceptet med deltagarcertifikat vara ineffektivt.

Med högsta kvalitet och arten av denna innovativa finansiering är det möjligt att skapa och uppleva verkligt mervärde på samma gång.

Jordbrukaren upplever en gemenskap som inte längre är vanlig i det nuvarande jordbrukssystemet. Det handlar om uppskattning och innebörden av den egna verksamheten.

Begreppet vinstandelsbevis kan därför beskrivas som ett värdefullt fordon på gården.

Det är ett innovativt exempel när det gäller tillgång till mark och finansiering för jordbrukare. Det är ett lämpligt instrument för att få ekonomiskt stöd och samtidigt skapa och sprida medvetenhet.

De som är involverade som innehavare av deltagarcertifikat och även de andra stamkunderna bygger på många års konsekvent arbete av Werner och Martina Haase, och vet att de alltid upplever rättvis behandling här.

I detta avseende har begreppet vinstandelsbevis en positiv inverkan på jordbruket på jordbruksföretaget och på det regionala samhälle som har skapats.